บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องอัดแรงดัน IDROBASE

เครื่องอัดแรงดัน IDROBASE

เครื่องอัดแรงดัน IDROBASE ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% อุปกรณ์ประจำเครื่องอัดแรงดัน IDROBASE ปั๊ม 3 พร้อมแท่นเครื่อง ชนิดมีล้อ สายดูดน้ำยาเคมี 1 เส้น สายถ่ายน้ำยาเคมี 1 เส้น สายอัดน้ำยาเคมีทนแรงดันสูงยาว 20 เมตร ก้านฉีดสเปร์ยน้ำยาเคมี 1 ตัว ก้านอัดสารเคมีลงดิน ถังสำหรับบรรจุน้ำยาเคมี 100 ลิตร 1 ใบ หัวอัดผ่านท่อ 1 อัน ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องอัดแรงดัน IDROBASE เครื่องยนต์ IDROBASE ระบบสตาร์ท Manual กุญแจสตาร์ท โดยใช้แหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่ กำลังเครื่อง 6.5 แรงม้า แรงดันปั๊ม 3 สูบ […]

เครื่องอัดแรงดัน HONDA

เครื่องอัดแรงดัน

เครื่องอัดแรงดัน HONDA ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% อุปกรณ์ประจำเครื่องเครื่องอัดแรงดัน HONDA ปั๊ม 3 พร้อมแท่นเครื่อง ชนิดมีล้อ สายดูดน้ำยาเคมี 1 เส้น สายถ่ายน้ำยาเคมี 1 เส้น สายอัดน้ำยาเคมีทนแรงดันสูงยาว 20 เมตร ก้านฉีดสเปร์ยน้ำยาเคมี 1 ตัว ก้านอัดสารเคมีลงดิน ถังสำหรับบรรจุน้ำยาเคมี 100 ลิตร 1 ใบ หัวอัดผ่านท่อ 1 อัน ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องอัดแรงดัน HONDA เครื่องยนต์ HONDA รุ่น GP 200 กำลังเครื่อง 6.5 แรงม้า แรงดันปั๊ม 3 สูบ 20-40 […]