บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี ทรายแอรีส 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ทรายแอรีส ใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุรำคาญ ยุงก้นป่อง จะออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน สามารถป้องกันกำจัด และควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลองตัว มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% ทรายแอรีส 1%เอสจี เป็นทรายเคลือบสารเทมีฟอส (Termephose) มีความเข้มข้น 1% สารเทมีฟอสเป็นสารกลุ่ม ออแกนโนฟอสเฟส ซึ่งมีฤทธิ์ทางระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆก่อนที่จะโตเต็มวัย ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ : Temephos […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์ ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์ ทรายเอเธนส์ สามารถป้องกันกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100 % สามารถทำลายวงจรชีวิตของยุง โดยฆ่าตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนที่จะโตเป็นยุงเต็มวัย ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : ทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันและกำจัด ลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ลูกน้ำยุงลาย ในแหล่งเพาะพันธุ์ ตามภาชนะเก็บน้ำใช้ต่างๆ ได้นาน 3 เดือน วิธีใช้ :   1. ใช้ภาชนะที่ใส่น้ำใช้ ในอัตราส่วน 20 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้าผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี ทรายกำจัดลูกน้ำ ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี 25 กก. ชอง 50 กรัม ,ชองชา 20 กรัม ชื่อสินค้า เทมีคอล 1 เอสจี (Temecal 1 SG) ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารเทมีฟอส 1 % สามารถป้องกัน กำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพสูง 200% เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำจัดแมลง พร้อมใช้สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทราย เพื่อใช้ควบคุมกำจัด ลูกน้ำยุงลาย […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี บรรจุภาชนะถังพลาสติกมีหูหิ้วสีขาว การบรรจุมี 2 แบบ คือ แบบบรรจุซองขนาดซองละ 50 กรัม จำนวน 500 ซองต่อถัง และแบบไม่บรรจุซอง บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์เป็นทราย (Silica Sand) เคลือบสารเทมีฟอส(Temephos) ชนิดเข้มข้น เม็ดทรายที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีความแห้งไม่เกาะเป็นก้อน ค่าสารออกฤทธิ์มีค่าเท่ากับ 1% มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% ของน้ำหนักต่อน้ำหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงชนิด แกรนูล ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Temephos 1% w/w ทะเบียน อย.เลขที่ […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% สารสำคัญ : TEMEPHOS 1 % W/W TEMECAL เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกยุงพร้อมใช้สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทราย เพื่อใช้ควบคุมกำจัดลูกยุง ใช้ได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกที่มีการเเพร่พันธ์ TEMECAL จะทำลายวงจรชีวิตของยุงโดยฆ่าตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนที่จะโตเป็นยุงเต็มวัย วิธีใช้เทมีคอล 1% เอสจี สำหรับถังน้ำ แจกันดอกไม้ให้ใช้ทราย TEMECAL 10 กรัม ต่อน้ำ […]