บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายแอรีส 1% เอสจี ทรายแอรีส 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ทรายแอรีส ใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุรำคาญ ยุงก้นป่อง จะออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน สามารถป้องกันกำจัด และควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลองตัว มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% ทรายแอรีส 1%เอสจี เป็นทรายเคลือบสารเทมีฟอส (Termephose) มีความเข้มข้น 1% สารเทมีฟอสเป็นสารกลุ่ม ออแกนโนฟอสเฟส ซึ่งมีฤทธิ์ทางระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆก่อนที่จะโตเต็มวัย ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ : Temephos […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์ ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายเอเธนส์ ทรายเอเธนส์ สามารถป้องกันกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100 % สามารถทำลายวงจรชีวิตของยุง โดยฆ่าตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนที่จะโตเป็นยุงเต็มวัย ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : ทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันและกำจัด ลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ลูกน้ำยุงลาย ในแหล่งเพาะพันธุ์ ตามภาชนะเก็บน้ำใช้ต่างๆ ได้นาน 3 เดือน วิธีใช้ :   1. ใช้ภาชนะที่ใส่น้ำใช้ ในอัตราส่วน 20 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้าผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี ทรายกำจัดลูกน้ำ ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีการ์ด 1% เอสจี 25 กก. ชอง 50 กรัม ,ชองชา 20 กรัม ชื่อสินค้า เทมีคอล 1 เอสจี (Temecal 1 SG) ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารเทมีฟอส 1 % สามารถป้องกัน กำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพสูง 200% เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำจัดแมลง พร้อมใช้สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทราย เพื่อใช้ควบคุมกำจัด ลูกน้ำยุงลาย […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พลาสท์เบท 1% เอสจี บรรจุภาชนะถังพลาสติกมีหูหิ้วสีขาว การบรรจุมี 2 แบบ คือ แบบบรรจุซองขนาดซองละ 50 กรัม จำนวน 500 ซองต่อถัง และแบบไม่บรรจุซอง บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์เป็นทราย (Silica Sand) เคลือบสารเทมีฟอส(Temephos) ชนิดเข้มข้น เม็ดทรายที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีความแห้งไม่เกาะเป็นก้อน ค่าสารออกฤทธิ์มีค่าเท่ากับ 1% มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% ของน้ำหนักต่อน้ำหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงชนิด แกรนูล ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Temephos 1% w/w ทะเบียน อย.เลขที่ […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100% สารสำคัญ : TEMEPHOS 1 % W/W TEMECAL เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกยุงพร้อมใช้สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทราย เพื่อใช้ควบคุมกำจัดลูกยุง ใช้ได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกที่มีการเเพร่พันธ์ TEMECAL จะทำลายวงจรชีวิตของยุงโดยฆ่าตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนที่จะโตเป็นยุงเต็มวัย วิธีใช้เทมีคอล 1% เอสจี สำหรับถังน้ำ แจกันดอกไม้ให้ใช้ทราย TEMECAL 10 กรัม ต่อน้ำ […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โซนาต้า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โซนาต้า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โซนาต้า เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม HIPERIUM ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดยุง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่ หรือรอบนอกอาคารโรงเรือน ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ เดลทาเมทริน (Deltamethrin) 1 % w/v เอส-ไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin) 1% w/v ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide) 10 […]

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม HIPERIUM ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดยุง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่ หรือรอบนอกอาคารโรงเรือน ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ เดลทาเมทริน (Deltamethrin) 1 % w/v เอส-ไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin) 1% w/v ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide) 10 % […]

เพสกาด อัลฟา 5 เอฟแอล

เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล

เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น รายละเอียดสินค้า เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล สารเคมีฉีดพ่นพื้นผิวชนิดเข้มข้น เพสกาด อัลฟา 5 เอฟแอลมีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดแมลงคลาน ด้วยฤทธิ์ของเอสเฟนวาลีเรต ที่เป็นสารไพรีทรอยด์ ลักษณะสีขาวขุ่น มีความเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหมาะสำหรับเจือจางด้วยน้ำ มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง ไม่ทำลายพื้นผิวและไม่มีกลิ่น ผ่านการรับรองจาก HACCP เลขที่อย. วอส.1180/2550 […]

เพสกาด สเปซ

เพสกาด สเปซ

เพสกาด สเปซ เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น รายละเอียดสินค้า เพสกาด สเปซ เพสกาด สเปซ (pesguard space) มีสารออกฤทธิ์คือ ดี-เตตระเมทริน (d-tetramethrin) และ ไซฟีโนทรีน (cyphenothrin) เป็นสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) โดย ดี-เตตระเมทริน จะมีฤทธิ์น็อคดาวน์(เกิดอาการน็อคหรือสลบ) จะทำให้แมลงเป็นอัมพาตอย่างฉับพลัน ส่วนไซฟิโนทริน จะออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลง […]

ซูมิไธออน 20 ซีเอส

ซูมิไธออน 20ซีเอส

ซูมิไธออน 20 ซีเอส เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น รายละเอียดสินค้า ซูมิไธออน 20 ซีเอส ซูมิไธออน 20 ซีเอส (Sumithion 20 CS) เหมาะกับการกำจัดแมลงสาบทุกชนิด เรือด เห็บ หมัด แมลงวัน และแมลงคลานเล็กๆ เนื่องจากเป็นสูตรไมโครเอ็นแคปซูล (enmicrocapsul) สารเคมีจะอยู่ในรูปแคปซูล คือจะมีการล็อคสารเคมีใว้ในแคปซูล […]