บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล

สารเคมีฉีดพ่นพื้นผิวชนิดเข้มข้น เพสกาด อัลฟา 5 เอฟแอลมีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดแมลงคลาน ด้วยฤทธิ์ของเอสเฟนวาลีเรต ที่เป็นสารไพรีทรอยด์ ลักษณะสีขาวขุ่น มีความเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหมาะสำหรับเจือจางด้วยน้ำ มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง ไม่ทำลายพื้นผิวและไม่มีกลิ่น

ผ่านการรับรองจาก HACCP

เลขที่อย. วอส.1180/2550

คุณสมบัติเพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล

 • สูตรน้ำเข้มข้นสูง
 • ใช้ได้ในทางสาธารณสุข
 • เจือจางด้วยน้ำเพื่อฉีดพ่น
 • มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง
 • ไม่มีกลิ่นและไม่ทำลายพื้นผิว
 • สารเอสเฟนวาลีเรต เป็นสูตรน้ำและได้รับการรับจากกรมอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงสาบทุกสายพันธุ์ (WHO/CTD/WHOPES/97.2)

 • เป็นสูตรน้ำ ไม่มีกลิ่น ใช้ได้ดีทุกสภาพพื้นที่

 • มีความเป็นพิษต่ำมาก ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง

 • ฉีดได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 • สามารถออกฤทธิ์กำจัดได้นานถึง 3 เดือน

 • สามารถใช้กับการฉีดสเปรย์ หรือ เครื่องพ่น ULV และเครื่องพ่นโฟม

 • ได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการขึ้นทะเบียนยา

 • ให้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์รับรอง

 •  

การใช้งานเพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล

ใช้เพื่อป้องกันแมลงคลานได้ในระยะยาว ใช้ฉีดพ่นในบริเวณที่พบแมลงหรือแหล่งหลบซ่อนของแมลง

ประโยชน์     ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ แมลงคลานในบ้านเรือนหรืออาคาร

วิธีใช้ :   ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว ใช้ เพสกาด อัลฟ่า 5 เอฟแอล ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 100 มิลลิลิตร

แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม

ที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหา ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิว

ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต

ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา  :  เก็บให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน

ประโยชน์การใช้งานใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง มด แมลงสาบ รวมถึงแมลงรบกวนในเคหสถานอื่นๆ
สารออกฤทธิ์เดลทาเมทริน (deltamethrin) 2.5 % W/V EC
กลุ่มสาร

ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Pyrethroids)

ผลกระทบต่อแมลงจะมีผลต่อระบบโดยตรงต่อประสาทของแมลง ทำให้ชักเกร็ง และตายในที่สุด
สามารถใช้กับ        เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่น ULV หรือฉีดพ่นพื้นผิวได้
บรรจุขวดละ 1 ลิตร
วิธีผสม การฉีดพ่นหมอกควัน

ใช้คอสตา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลให้ได้ 250 มิลลิลิตร

หรือ ใช้คอสตา 1 ลิตร ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลให้ได้ 250 ลิตร

อัตราฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 250 ลิตร ต่อพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร

วิธีผสม การฉีดพ่น ULV

ใช้คอสตา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 50 มิลลิลิตร

หรือ ใช้คอสตา 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 50 ลิตร

อัตราฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 50 ลิตร ต่อพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร

วิธีผสม การฉีดพ่นพื้นผิว

ใช้คอสตา 12 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร

หรือใช้คอสตา 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 83 ลิตร

อัตราการฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 24 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 83 ลิตร ต่อพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร

ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วิธีเก็บรักษาเก็บให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และเปลวไฟ
คำเตือน

ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเท่านั้น (ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีก่อนใช้งาน)

1. ใช้อย่างระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา ปาก จมูก หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง

2. หลังจากใช้งานคอสตาเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย ก่อนดื่มน้ำ,อาหาร หรือ สูบบุหรี่

3. เมื่อมีอาการระคายเคือง ผื่นขึ้น หรือ อาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากหรือเอกสารแนบของเคมีคอสต้า

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน