บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องอัดแรงดัน HONDA

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100%

อุปกรณ์ประจำเครื่องเครื่องอัดแรงดัน HONDA

  1. ปั๊ม 3 พร้อมแท่นเครื่อง ชนิดมีล้อ
  2. สายดูดน้ำยาเคมี 1 เส้น
  3. สายถ่ายน้ำยาเคมี 1 เส้น
  4. สายอัดน้ำยาเคมีทนแรงดันสูงยาว 20 เมตร
  5. ก้านฉีดสเปร์ยน้ำยาเคมี 1 ตัว
  6. ก้านอัดสารเคมีลงดิน
  7. ถังสำหรับบรรจุน้ำยาเคมี 100 ลิตร 1 ใบ
  8. หัวอัดผ่านท่อ 1 อัน

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องอัดแรงดัน HONDA

เครื่องยนต์ HONDA รุ่น GP 200
กำลังเครื่อง 6.5 แรงม้า
แรงดันปั๊ม 3 สูบ 20-40 กิโลเมตร/ตารางเซ็นติเมตร
ความเร็วรอบ 500-1000 รอบ/นาที
อัตราการไหล 20-36 ลิตร/นาที

โบรชัวร์เครื่องอัดแรงดัน HONDA

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG