บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียด เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG

เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ SEND FOG กำลังเครื่องยนต์ 25.8 แรงม้า ( 19 กิโลวัตต์ ) ระบบจุดระเบิด สตาร์ทเครื่อง ใช้ถ่านไฟฉาย 1.5 โวลล์ ปริมาณการไหลของสารเคมี 15 – 62 ลิตร / ชม. ถังบรรจุสารเคมี ขนาด 6 ลิตร ถังบรรจุเชื้อเพลิง ขนาด 1.4 ลิตร สามารถพ่นได้ทั้ง หมอกควันและละอองฝอย มีเอกสารรับรอง จากวิทยาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ความละเอียดไมครอนไม่เกิน 30 ไมครอน มีตะแกรงกันความร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย 80 % ของท่อพ่น มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทน น้ำหนักเครื่องเปล่า 7.9 กิโลกรัม มีอุปกรณ์ประจำเครื่อง คู่มือการใช้งาน รับประกัน 1 ปี

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG

 • เครื่องพ่นหมอกควันสำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง
 • ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงบิน
 • ตัวเครื่องมีกำลังในการพ่นกำจัดแมลงสูง
 • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในฟาร์มสัตว์
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
 • ใช้สำหรับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่มีอันตราย และเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
 • มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการ กำจัดยุง และ แมลง สามารถใช้ในการ กำจัดแมลง ศัตรูต่างๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง
 • เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร
 • เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG

 1. มีกำลังเครื่องยนต์(แรงอัด) ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
 2. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1.3 ลิตร
 3. ถังบรรจุน้ำยาเคมีบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 6 สูตร
 4. น้ำหนักเครื่อง(ไม่บรรจุสารเคมี) ไม่เกิน 7.9 กิโลกรัม
 5. การจุดสตาร์ทเครื่องโดยใช้พลังงานถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 โวลต์ จํานวน 2 ก้อน
 6. ให้ ปริมาณการพ่นน้ำยาเพื่อทำหมอกควันได้ตั้งแต่ 5-60 ลิตรต่อชั่วโมง
  -มีผลทดสอบอัตราการไหล เมื่อฉีดพ่นระยะ 2 เมตร มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 28.8 ไมครอน
 7. มีตะแกรงหุ้มห่อพ่นตามมาตรฐานความปลอดภัยมีความยาวไม่น้อยกว่า 80% จากปลายท่อ
 8. โรงงานผลิตได้มาตราฐาน ISO และมาตรฐาน EC (Conformite Europeene)
 9. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งหรือตัวแทนจำหน่าย
 10. มีอะไหล่-อุปกรณ์ ประจำเครื่อง ดังนี้
  -คู่มือวิธีการใช้ การบำรุงรักษาพร้อมรายการ พาสอะไหล่ จำนวน 1 เล่ม
  -กรวยกรองสารเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีตะแกรงกรองอย่างน้อย 1 กัน ชุดอะไหล่
  -เครื่องมือ 1 ชุด

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG

กำลังเครื่อง 19 กิโลวัตต์ / 25.8 แรงม้า
การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.6-1.8 ลิตร / ชั่วโมง
ปริมาณการไหลของสารเคมี 10-62 ลิตร / ชั่วโมง
ปริมาณถังบรรจุน้ำยาเคมีขนาด 6 ลิตร
ปริมาณถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร
เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์
ระยะพ่นหมอกควัน ( ประมาณ ) 15-30 เมตร
ระยะพ่นละอองฝอย ( ประมาณ ) 8-10 เมตร
แรงดันในถังน้ำยาเคมี 0.3-0.4 บาร์
แรงดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประมาณ ) 0.12 บาร์
น้ำหนักในถังเครื่องเปล่า 7.9 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง ( กxสxย ) 290x330x1340 (1320) มิลลิเมตร

โบรชัวร์เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG

วีดีโอเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG