บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25

เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (1)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (2)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (3)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (4)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (5)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (1)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (2)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (3)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (4)
เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25 (5)
previous arrow
next arrow

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25

 • ระบบเครื่องยนต์ jet ทรงประสิทธิภาพ กำลังแรง ประหยัดพลังงาน
 • สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ง่าย
 • เป็นเครื่องพ่นหมอกควันมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้มาตรฐานสากล
 • หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นควันที่ละเอียด
 • หัวฉีดมี 2 แบบ สำหรับพ่นหมอกควัน และพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) พ่นได้ 2 ระบบในเครื่องเดียวกัน
 • มีตะแกรงกันความร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นสูง
 • ใช้สำหรับกำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในอาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกิดโรคระบาดเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
 • กำจัดแมลงศัตรูทางการเกษตร กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในโรงเรือน สวนผักผลไม้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสถานที่ ต่างๆ
 • มีผลทดสอบประสิทธิภาพและค่าความร้อนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • รูปทรงสวยงาม ทันสมัย และใช้งานง่าย
 • ตัวถังเป็นสแตนเลสสตีล แข็งแรงทนทาน
 • เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลงมาตรฐานเยอรมันนี
 • ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นละอองสูงกว่าเครื่องพ่นรุ่นเดียวกัน กับในท้องตลาด 10-20 %
 • หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นหมอกควันที่ละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25

 1. มีกำลังเครื่องยนต์(แรงอัด) ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
 2. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1.3 ลิตร
 3. ถังบรรจุน้ำยาเคมีบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
 4. น้ำหนักเครื่อง(ไม่บรรจุสารเคมี) ไม่เกิน 7.9 กิโลกรัม
 5. การจุดสตาร์เครื่องโดยใช้พลังงานถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน
 6. ให้ปริมาณการพ่นน้ำยาเพื่อทำหมอกควันได้ตั้งแต่ 5-60 ลิตรต่อชั่วโมง -มีผลทดสอบอัตราการไหล เมื่อฉีดพ่นระยะ 2 เมตร มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 28.8 ไมครอน
 7. มีตะแกรงหุ้มห่อพ่นตามมาตรฐานความปลอดภัยมีความยาวไม่น้อยกว่า 80% จากปลายท่อ
 8. โรงงานผลิตได้มาตราฐาน ISO และมาตรฐาน EC (Conformite Europeene)
 9. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งหรือตัวแทนจำหน่าย
 10. มีอะไหล่-อุปกรณ์ ประจำเครื่อง ดังนี้
  -คู่มือวิธีการใช้ การบำรุงรักษาพร้อมรายการ พาสอะไหล่ จำนวน 1 เล่ม
  -กรวยกรองสารเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีตะแกรงกรองอย่างน้อย 1 อัน
  -ชุดอะไหล่-เครื่องมือ 1 ชุด

ประโยชน์ของเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25

 • สามารถพ่นฆ่ายุง แมลงสาบ แมลงพาหะนำโรคต่างๆ ตามสถานที่ทั่วไป เป็นบริเวณกว้าง เช่น ตามโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ราชการ โกดังสินค้า สถานที่เกิดโรคระบาด และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • สามารถพ่นกำจัดแมลงทางการเกษตร และ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ตามสวน ไร่นา ฟาร์ม ปศุสัตว์ และ อื่นๆ
 • เครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง
 • สามารถใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด
 • ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงบิน แมลงสาบ แมลงคลาน
 • ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร
 • ใช้กำจัดเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ชนิดต่างๆ
 • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก พืชผัก อ้อย กาแฟ
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • มีท่อพ่นพิเศษสำหรับการพ่นสารเคมีสูตรน้ำ (ULV)
 • ใช้สำหรับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่มีอันตราย และเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25

กำลังเครื่อง19 กิโลวัตต์ / 25.8 แรงม้า
การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่านไฟฉาย1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง1.6-1.8 ลิตร / ชั่วโมง
ปริมาณการไหลของสารเคมี10-62 ลิตร / ชั่วโมง
ปริมาณถังบรรจุน้ำยาเคมีขนาด6 ลิตร
ปริมาณถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง1.4 ลิตร
เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์
ระยะพ่นหมอกควัน ( ประมาณ )15-30 เมตร
ระยะพ่นละอองฝอย ( ประมาณ )8-10 เมตร
แรงดันในถังน้ำยาเคมี0.3-0.4 บาร์
แรงดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประมาณ )0.12 บาร์
น้ำหนักในถังเครื่องเปล่า7.9 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง ( กxสxย )290x330x1340 (1320) มิลลิเมตร

อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน SENDFOG BW-25