บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K-10SP

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียด เครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K-10SP

เครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K-10SP จากประเทศเยอรมนี  ด้วยระบบการทำงานแบบเจท ที่ไม่มีส่วนของเครื่องยนต์กลไกที่เคลื่อนไหว ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้พ่นได้ทั้งยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ตลอดจนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งชนิดที่ใช้ผสมกับน้ำมัน หรือน้ำเพื่อให้แพร่กระจายครอบคลุมบริเวณที่ฉีดพ่นอย่างทั่วถึง ทำให้สามารถกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลาทำงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ

เหมาะสำหรับใช้ในการฉีดพ่นกำจัดแมลง ซึ่งสารมารถใช้ได้ทั้งในสาธารณสุข เพื่อฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน เป็นต้น หรือสำหรับฉีดพ่นทางการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ สำหรับพืชและสัตว์ เช่น ในสวน ไม้ผล สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงโกดัง หรือ ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K-10SP

 • ติดเครื่องง่าย แค่กดลูกยางเบาๆ
 • น้ำหนักเบา
 • ใช้งานได้ต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยระบบระบายความร้อนแบบดับเบิลคูลลิ่ง
 • รุ่น K-10-SP ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ องค์การอนามัยโลก (WHO)
 • เครื่องพ่นหมอกควันสำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง
 • ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงบิน
 • ตัวเครื่องมีกำลังในการพ่นกำจัดแมลงสูง
 • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในฟาร์มสัตว์
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
 • ใช้สำหรับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่มีอันตราย และเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
 • มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการ กำจัดยุง และ แมลง สามารถใช้ในการ กำจัดแมลง ศัตรูต่างๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง
 • เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร
 • เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก
 • ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนี

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K-10SP

ระบบเครื่องยนต์ PULSE JET
น้ำหนักเครื่อง (ไม่บรรจุน้ำยา) 7 กิโลกรัม
ความจุถังน้ำยาฆ่าแมลง 6 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร
กำลังอัดสูงสุด 18.9 กิโลวัตต์ 25.4 แรงม้า
อัตราการสินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 1.5-1.9 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการไหลของน้ำยา (ขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดที่ใช้) 8-50 ลิตร/ชั่วโมง
การติดเครื่อง ใช้ระบบลูกยาง (Direct Fuel Injection)
กดลูกยางคอยล์ไฟฟ้าโดยถ่านไฟฉาย 1.5 โวลท์ จำนวน 4 ก้อน
ขนาดของตัวเครื่อง (กxยxส) 106x29x33 เซนติเมตร

โบรชัวร์เครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K-10SP

วีดีโอเครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K-10SP