บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นหมอกควัน LONGRAYFOG TS-95

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียด เครื่องพ่นหมอกควัน LONGRAYFOG TS-95

The universal High-Performance Thermal Fogger Generator, 50 HP engine power, flow rate up to 100 l/h and effective penetration of the fog in closed spaces.
Truck Mounted Thermal fogger Whether stationary in closed spaces or mounted on vehicles for outdoor application, the TS-95 suit for large scale area quick and effective control.
Truck-mounted Thermal Fogger features a remote control system enable operation from the driver cabin. The unit includes an electric start system for controlling start, stop fogging, lift up and put down fogging tube through the remote control.
We only choose best production materials, such as using high-grade stainless steel produce chemical, fuel tank, fog tube and resonator, cooling jacket and protective shield, to guarantee reliability in daily application and long-durability of the equipment.

We only choose best anti-corrosive material to guarantee long life use, such as all seals, gaskets, and diaphragm in contact with chemicals solution are made of Teflon and Viton.

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นหมอกควัน LONGRAYFOG TS-95

  • Capable of dispense water and oil based chemicals, such as pesticide, fungicide, disinfectant, miticide, poultry vaccine, and odor neutralizer.

  • The unit has been widely used for mosquito carriers of malaria, yellow-fever, dengue fever, pest control, public health protection, sanitation professional.

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นหมอกควัน LONGRAYFOG TS-95

Weight, empty 47kg
Dimensions ( L x W x H) 200 X 60 X 75 cm
Weight, empty (shipping data) 100 Kg
Dimensions (L x W x H),(shipping data) 213 x 67 x 70 cm
Chemical tank capacity 60 L
Fuel tank capacity 5 L
Fuel consumption 4 L/h
Performance of combustion chamber 36.8 KW / 50 HP
Flow rate (oil) 0-100 L/h
Flow rate (water) 40 L/h
Battery electricity 12 V lithium battery
Pressure in chemical tank 0.25 bar
Pressure in fuel tank 0.06 bar

โบรชัวร์เครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOGGER TH-160 

วีดีโอเครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOGGER TH-160