บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นละอองฝอย IZ-FOG 33

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียด เครื่องพ่นละอองฝอย IZ-FOG 33

เครื่องพ่นละอองฝอย, เครื่องพ่นฝอยละเอียดด้วยไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูต่าง ๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคำแนะนำจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นละอองฝอย IZ-FOG 33

 • เครื่องพ่นละอองฝอย
 • เครื่องทำงานเงียบ ประสิทธิภาพสูงและระดับเสียงรบกวนต่ำ
 • เครื่องพ่น ULV ทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้าของ Samsung
 • สามารถทำงานได้ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับ Air Pressure Sprayer
 • วาล์วควบคุมทำให้คุณสามารถปรับอัตราการไหลและขนาดของอนุภาค

การใช้งานเครื่องพ่นละอองฝอย IZ-FOG 33

 • เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
 • เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง
 • เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร
 • เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก
 • เพื่อใช้ในการป้องกันไข้หวัด เชื้อไวรัสต่างๆในโรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ และอื่นๆ

สรุปคู่มือการใช้งานตามส่วนประกอบเครื่องพ่นละอองฝอย IZ-FOG 33

 • ไฟฟ้า : AC 220V
 • ขันฝาให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศรั่วไหล
 • ต่อสายไฟแล้วเปิดสวิตช์
 • เปิดหัวก๊อกเคมีและวาล์วควบคุมและสเปรย์
 • ถ้ามอเตอร์ไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบฟิวส์ในแจ็คเชื่อมต่อ
 • หลังจากปิดเครื่อง -ปิดหัวจ่ายเคมี. -ปิดเครื่อง. -เปิดฝาถังเคมีเพื่อไล่อากาศออก

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นละอองฝอย IZ-FOG 33

ระบบสตาร์ท ออโตเมติก
กำลังไฟ ใช้ไฟ 220 โวลท์ กำลังขับไฟฟ้า 1.6 กิโลวัตถ์
ระยะเวลาในการพ่นเคมีละอองฝอย ระยะ 12 เมตร
ความจุถังน้ำยาเคมี ขนาด 7 ลิตร
ความเร็วการไหลของสารเคมี สูงสุด 6 ลิตร/ชั่วโมง
ขนาดเม็ดน้ำยาของสารเคมี 5-30ไมโครเมตร
ตัวเครื่อง สแตนเลส
ถังใส่น้ำยา เป็นสแตนเลส/พลาสติก
กำลังขับ 20,000รอบ/นาที
น้ำหนักเครื่องเปล่า 5 กิโลกรัม
ขนาด (ยxกxส) 460x260x290มิลิเมตร

โบรชัวร์เครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOGGER TH-160 

วีดีโอเครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOGGER TH-160