บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นละอองฝอย AN-GAE FOG 4.5

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียดเครื่องพ่นละอองฝอย AN-GAE FOG 4.5

ใช้สําหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส หรือใช่พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่นยุง แมลงบิน แมลงคลานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารบ้านเรือนโกดัง, สถานที่ โรงงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, เครื่องบิน, รถยนต์ และอื่นๆ

เหมาะสำหรับ งานด้านสาธารณะสุข งานเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

 • ด้านสาธารณะสุข เช่น ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในที่ชุมชนที่พักอาศัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคระบาดในโรงเรียน โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่
 • ด้านการเกษตร เช่น ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช พ่นยาฆ่าแมลง พ่นปุ๋ย ฮอร์โมน ให้กับพื้ชผัก ผลไม้ หรือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลง ในสำหรับงานขนส่งสินค้าทางการเกษตร
 • ด้านอุตสาหกรรม เช่น ฉีดพ่นยุงรอบโรงงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงงาน หรือฉีดพ่นในรายการผลิต และการฉีดพ่น อบฆ่าเชื้อและแมลงต่างๆในตู้ขนส่งสนค้ารถส่งของ
 • ด้านการท่องเที่ยว เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในรถทัวร์ พ่นฆ่าเชื้อโรคบนเครื่องบิน ฆ่าเชื้อโรคในรถไฟ ฆ่าเชื้อโรคในรถขนส่งสาธารณะทุกชนิด และที่สำคัญ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในห้องพักของโรงแรมและรีสอร์ท ก่อนแขกเข้าพัก

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นละอองฝอย AN-GAE FOG 4.5

 • นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการกำจัดแมลงจากประเทศเกาหลี
 • เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไว้รัส หรือใช้พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่นยุง แมลงบินและแมลงคลานในสถานที่ต่างๆ
 • ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงชนิดต่างๆ อาทิเช่น มด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงบิน ปลวก ไรฝุ่น และแมลงคลานในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค
 • สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก (H1N1) การฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • เครื่องพ่นละอองฝอย เป็นเครื่องสเปรย์ ฉีดพ่นระบบไฟฟ้า ULV (Ultra Low Volume) ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะสำหรับการใช้งานด้าน การฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลง การเกษตร และฟาร์มต่างในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
  ใช้สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
 • เหมาะกับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงงาน โกดังโรงเรียน โรงพยาบาล ที่พักอาศัยร้านอาหาร รถยนต์ และฟาร์มต่างเหมาะที่จะนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น บ้านเรือน สวนอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสัมมนา
 • สามารถใช้ได้น้ำยาได้หลากหลายชนิด เช่น กลุ่มยากำจัดแมลงบิน แมลงคลาน ยุง มด มอด ปลวกแมลงวัน แมลงสาบ กลุ่มยากำจัดแบคทีเรีย เชื้อรา กลุ่มยากำจัดโรคระบาด
  สามารถใช้ได้กับกลุ่มการเกษตร เช่น กำจัดแมลง พ่นปุ๋ยชนิดน้ำ กลุ่มยาปศุสัตว์
 • สามารถใช้ได้กับกลุ่มยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงพยาบาล เช่น ยาฆ่าเชื้อ ไข้หวัด 2009
 • เหมาะที่จะนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น บ้านเรือน สวนอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสัมมนา
 • ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นละอองฝอย AN-GAE FOG 4.5

MODELAN-GAE FOG
SERIES4.5
การติดเครื่องยนต์ระบบ Automatic
ระยะการพ่นน้ำยาเคมี5-10 เมตร
ความจุถังน้ำยาเคมี4.5 ลิตร
ขนาดละอองฝอย5-20 ไมครอน
การปรับความแรงของเครื่องใช้ปุ่มเลื่อน
วัสดุของตัวเครื่องตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS
วัสดุของถังน้ำยาถังใส่น้ำยาเคมีเป็นพลาสติก
ความยาวสายไฟ10 เมตร
น้ำหนักเครื่องเปล่า2 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)151 X 425 X 296 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี

โบรชัวร์เครื่องพ่นละอองฝอย AN-GAE FOG 4.5

วีดีโอเครื่องพ่นละอองฝอย AN-GAE FOG 4.5