บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง-MAKITA-PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง-MAKITA-PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง-MAKITA-PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง-MAKITA-PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง-MAKITA-PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง-MAKITA-PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง-MAKITA-PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA makita PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA makita PM7650HRX 3
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 001
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 002
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 003
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 004
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 005
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 006
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 007
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA makita PM7650HRX
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA makita PM7650HRX 3
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 001
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 002
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 003
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 004
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 005
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 006
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX 007
previous arrow
next arrow

MAKATA PM7650 HRX เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ชนิดสะพายหลัง มาตรฐานครุภัณฑ์ เหมาะสำหรับใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัด แมลงบินและแมลงคลานที่เป็นพาหะนำโรค หรือใช้ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น ที่ได้รับมาตรฐานสากล

รายละเอียด เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดสะพายหลัง ULV MAKITA PM7650 HRX โดยทาง บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสาธารสุข และเราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการกำจัดยุงและแมลง เป็นระยะเวลานาน และได้เล็งเห็นว่าการกำจัดแมลงควรจะมีการพัฒนาไปอีกขั้น เพราะส่วนใหญ่ เครื่องพ่นกำจัดแมลงในภาค สาธารณสุข เป็นเครื่องระบบเก่าเป็นส่วนมาก ทาง บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้เช่นกัน ด้วยสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ เห็นว่าเครื่องยนต์ระบบใหม่สามารถกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นบริการหลังการขาย โดยทางเรามีศูนย์บริการหลังการขายคอยดูแลลูกค้า ผู้ใช้จึงสามารถมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องเรามีทีมและอะไหล่บริการท่านอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่ดีสู่สังคม

คุณสมบัติเด่นของเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX

 • เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ไม่ปล่อยมลพิษควันในกรณีพ่นในอาคาร
 • มีวาล์วสำหรับควบคุมปริมาณน้ำยาได้ 4 ระดับ อยุ่ในตำแหน่งมือจับ
 • เป็นเครื่องมือที่มีละอองขนาดเล็กทำให้ลอยอยู่ในอากาศได้นาน ทำให้ยุงและแมลง
 • สามารถสัมผัสละอองได้มาก และสามารถพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส ที่มาของโรคระบาด
 • มีหัวฉีดควบคุมอัตราการไหล ของสารเคมี 3 ขนาด แต่ละขนาด
 • สามารถให้ละอองไมครอนที่แตกต่างกัน (Ø 0.5, Ø 0.7,Ø 1.7)
 • ไม่ต้องผสมน้ำมันเครื่องลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง
 • เป็นเครื่องที่ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) ชนิดสะพายหลัง ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศ
 2. กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า
 3. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบแมนนวล หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หรือแบบลานกระตุกหรือวิธีกลและระบบจุดระเบิดที่อิเล็กทรอนิกส์(Electronics) หรือแม่เหล็กไฟฟ้า
 4. ฝอยละอองน้ำยาที่ผลิตได้ต้องมีค่า VMD (Volume Median Diameter) ของเม็ดน้ำยาไม่เกิน 30 ไมครอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเม็ดน้ำยาต้องมีขนาดเล็กกว่า 30 ไมครอน) ในอัตราการพ่นไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตร และมีเอกสารที่แสดง VMD ที่ออกโดยหน่วยราชการไทย
 5. หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาเคมี มี 3 ระดับ
 6. ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี ปริมาตรของถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
 7. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาตรของถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร
 8. น้ำหนักเครื่องพ่น ไม่รวมน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เกิน 14 กิโลกรัม
 9. มีอุปกณ์ประจำเครื่อง ดังนี้

9.1 ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงจำนวน 1 ชุด

9.2 คู่มือการใช้งาน 1 ชุด

9.3 มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

9.4 มีกรวยเติมน้ำยาเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA makita PM7650HRX

ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX

เครื่องยนต์เบนซิน4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
กำลังเครื่อง2.83 กิโลวัตต์/3.82 แรงม้า
ระบบจุดระเบิดระบบโซลิตสเตท
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด7400 รอบ/นาที
ความเร็วในอัตรารอบเดินเบา2800 รอบ/นาที
เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน
น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง SAE 10W-30 ในกลุ่ม API กลุ่ม SF หรือสูงกว่า (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ)
ปริมาตรน้ำมันเครื่อง0.22 ลิตร
คาร์บูเรเตอร์WALBRO WYK
ระบบตาร์ทระบบอิเล็กทริกแบบอัตโนมัติหมุนกลับอัตโนมัติ
ความจุถังน้ำยาเคมี15 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง1.8 ลิตร
ความสามารถผลิตเม็ดละออง (VMD)5-30 ไมครอน
ระยะพ่นแนวระนาบ16 เมตร
ระยะพ่นแนวตั้ง13 เมตร
ขนาด (กxยxส)44x42x59.5 ซม.
น้ำหนัก13.3 กิโลกรัม

ใบรับรองเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX

โบรชัวร์เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX

วีดีโอเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง MAKITA PM7650HRX