ENRICHFOGGERTHAILAND

ปุ่มเมนูคลิก

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ SPIDER F4

เครื่องพ่นสารเคมี ระบบฝอยละอองละเอียด ULVเครื่องพ่นสารเคมี ระบบฝอยละอองละเอียด ULV ชนิด 4 หัวพ่น เครื่องยนต์เบนซิน 4จังหวะ ขนาด 2 สูบ

รายละเอียดเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ SPIDER F4

เครื่องพ่นเคมี เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ SPIDER F4 ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ชนิด 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ 13.5 แรงม้า การขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นระบบไฟฟ้า สามารถควบคุมการทำงาน ด้วย Remote control โดยมีระบบปิด-เปิดเครื่องยนต์และสารเคมีทั้ง 2 ระบบ อัตราการไหลของสารเคมี 0-60 ลิตร/ชั่วโมง หัวฉีดพ่นสารเคมี ทั้ง 4 หัว สามารถปรับทิศทางการพ่นได้อย่างอิสระ ขนาดของเม็ดฝอยละอองสารเคมี ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 25 ลิตร/ชั่วโมง วัดที่ระยะ 8 เมตร จากหัวพ่น  ถังบรรจุสารเคมี ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และตัวทำละลายอื่นๆ ขนาดบรรจุ 75 ลิตร และสามารถอดแยกจากเครื่องได้อย่างอิสระ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ขนาดบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 6  ลิตร มีระบบการทำความสะอาดด้วยน้ำ ล้างระบบการพ่นสารเคมีหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการ อุดตันของน้ำยา หรือสารเคมี
 1. เครื่องพ่นระบบฝอยละอองละเอียด ULV และ LV ที่มีระบบควบคุมด้วยรีโมทระยะไกล
 2. ระบบหัวพ่น เป็นระบบ 4 หัวพ่น โดยแต่ละหัวพ่นปรับแยกอย่างเป็นอิสระ ทั้งระบบการเปิดปิดสารเคมี และปรับทิศทางการพ่น
 3. ทิศทางการพ่น ระบบ 4 หัวพ่น ของ F4 นั้นสามารถปรับทิศทางการพ่น อย่างอิสระ ด้วยระบบแบบแมนนวล แล้วยังสามารถ ปรับทิศทางการพ่นด้วยระบบอัตโนมัติจากรีโมทระยะไกลได้
 4. มาตรฐาน เป็นเครื่องพ่นที่ผ่านการทดสอบ (VMD) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐาน ISO โรงงานผลิตชิ้นส่วนได้รับมาตรฐาน
 5. หัวพ่นสามารถหมุนโดยอัตโมมัติทั้งแนวราบ 230 องศา และแนวตั้ง 130 องศา และแต่ละหัวพ่นสามารถ ฉีดพ่นแยกหัวพ่นอย่างอิลสละ อีกทั้ง สามารถ ล็อกทิศทางหัวหุ่นได้
 6. มีตู้คอนโทรล สาหรับการ ปรับอัตราการไหล ระบุแรงดัน และติดตั้งชั่วโมงการทำงาน เพื่อการการบำรุงรักษา
 7. มีระบบนํ้าล้างสําหรับล้างทําความสะอาด ท่อและหัวฉีดวัสดุถังเป็นสแตนเลส ขนาดบรรจุ 10 ลิตร

คุณสมบัติเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ SPIDER F4

 1. เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) ใช้ติดตั้งบนรถยนต์ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ชนิด 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ การขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน
 2. การสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 โวลต์
 3. มีเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ชนิดไร้สายหรือมีสาย ถ้าเป็นชนิดมีสายต้องมีสายเชื่อมต่อความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยมีระบบเปิด-ปิด เครื่องยนต์ และสารเคมีทั้งสองระบบ
 4. หัวฉีดพ่นสามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบ ไม่น้อยกว่า 180 องศา และตามแนวตั้งไม่น้อยกว่า 90 องศา
 5. มีหัวฉีดพ่น ไม่น้อยกว่า 4 หัวพ่น ทำจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สามารถควบคุมการหมุน โดยใช้ระบบควบคุมการหมุนแบบอัตโนมัติด้วยระบบรีโมทคอนโทรล เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองสารเคมีของผู้พ่น
 6. สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 25 ลิตร/ชั่วโมง
 7. ขนาดของเม็ดฝอยละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 25 ลิตร/ชั่วโมง วัดที่ระยะ 8 เมตร จากหัวพ่น
 8. ถังบรรจุสารเคมีทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร สามารถถอดแยกออกจากตัวเครื่องได้อย่างอิสระ
 9. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทน ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
 10. มีระบบน้ำล้างเพื่อทำความสะอาดท่อพ่นน้ำยาเคมีและหัวพ่นสารเคมี ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
 11. ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
 12. คุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 6 และข้อ7 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันในประเทศที่เกี่ยวกับหน่วยงานสาธารณสุข หรือต่างประเทศที่มีหน้าที่ตรวจสอบ มาแสดง
 13. รับประกันคุณภาพเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
 14. อุปกรณ์ประจำเครื่อง
  14.1 ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง พร้อมกระเป๋า 1 ชุด
  14.2 คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงสร้าง (Part List) และไดอะแกรม
  14.3 มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และกรวยเติมน้ำยาเคมี ซึ่งเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง (อย่างละ 1 ชิ้น)
  14.4 มีกระบอกตวงสารเคมีที่ทนการกัดก่อนสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลิตร แบบมีสเกลละเอียดไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของปริมาตร

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ SPIDER F4

เครื่องยนต์ เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ชนิด 4 หัวพ่น เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ชนิด 1 สูบระบายความร้อนด้วยอากาศ
กำลังเครื่อง 13.5 แรงม้า (Briggs Stratton USA)
ระบบสตาร์ท สตาร์ทด้วยระบบอิเล็กทริก แบบอัตโนมัติ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กำลังเครื่อง ระบบสตาร์ท ขนาด 12 โวลต์
ความเร็วเครื่อง 3600 รอบ/นาที
ความเร็วลม 6.5 ลบ.เมตร/นาที แรงอัดอากาศ 0.3 บาร์
ขนาดถังบรรจุสารเคมี 75 ลิตร แรงดันถังน้ำยาเคมี 0.3 บาร์ ผลิตจากวัสดุ Cr+Ni แสตนเลสชนิดพิเศษ แข็งแรง ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ไม่เป็นสนิม
ระบบควบคุม รีโมทคอนโทรล
ขนาดถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 6 ลิตร แรงดันถังน้ำยาเคมี ผลิตจากวัสดุ แข็งแรง คงทน
ขนาดถังบรรจุน้ำล้าง 10 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองสารเคมี 0-60 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ชั่วโมง
ขนาดเครื่อง กxยxส 90x120x105 cm
น้ำหนักเครื่อง(เปล่า) 190 กิโลกรัม