บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ BIO X3 SERIES

เครื่องพ่นสารเคมี ระบบฝอยละอองละเอียด ULVเครื่องพ่นสารเคมี ระบบฝอยละอองละเอียด ULV ชนิด 4 หัวพ่น เครื่องยนต์เบนซิน 4จังหวะ ขนาด 2 สูบ

รายละเอียด เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ BIO X3 SERIES

BIO X3 SERIES เป็นเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดที่ควบคุมระบบอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล สามารถกำหนดทิศทางการพ่น ได้ในระดับแนวราบและในระดับแนวตั้ง เครื่องพ่น BIO X3 SERIES ได้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการพ่น เพื่อกำหนด ทิศทางการพ่นในกรณีที่ทำการฉีดพ่นในพื้นที่ ที่มีหมอกหนาแน่น หรือความสว่างไม่เพียงพอไม่สามารถมองเห็นการลอยของ ละอองไมครอนได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้สามารถเปิดไฟส่องสว่าง ด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่อช่วยในการมองเห็นกลุ่มละออง ทำให้กำหนด ทิศทางการพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพ่นฝอยละอองละเอียด หรือที่เรียกว่าระบบ ULV สามารถทำได้ตั้งแต่ 1-30 ไมครอน ซึ่งเหมาะกับการกำจัดยุงและแมลงบิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีละอองขนาดเล็ก สามารถลอยในอากาศได้นาน มีโอกาสที่ยุงและแมลงจะสัมผัสกับละอองได้มากขึ้น ซึ่งระบบนี้จะเหมาะกับการฉีดพ่นแมลงที่มี BIO X3 SERIES สามารถผลิตเม็ดละอองขนาดใหญ่มากขึ้น หรือที่เรียกว่า ระบบ LV ซึ่งระบบนี้ ขนาดใหญ่หรือน้ำหนักตัวมากขึ้น เช่น แมลงคลาน แมลงในกลุ่มนี้ต้องฉีดพ่นด้วยขนาดละอองไมครอนประมาณ 30-150 ไมครอน ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดการใช้งานโมทควบคุมอัตราการไหล โดยปรับวาล์วอัตราการไหลให้เหมาะสมกับแมลงที่ต้องการฉีดพ่น นอกจากการใช้งานทางด้านกำจัดแมลง BIO X3 SERIES สามารถนำไปฉีดพ่นเพื่อ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัส ที่มาของโรคระบาดได้อีกด้วย
 • เครื่องยนต์ ที่มีคุณภาพ จาก U.S.A ที่ได้รับมาตรฐาน ISO
 • มีผลการทดสอบค่าละออง VMD จากกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ GOLDENFOG EX3

 • เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ สามารถควบคุมการทำงานได้ 2 ระบบ ทั้งระบบ Remote Control และควบคุมการปิดเปิดเครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual
 • เป็นเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด 2 หัวพ่น หมุนอัตโนมัติด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
 • ถังบรรจุสารเคมีและถังน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ทนการกัดกร่อนของสารเคมี และไม่เป็นสนิม
 • เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
 • มีผลการทดสอบประสิทธิภาพ ค่าเม็ดละออง (VMD) โดยกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์กระทรวงสาธารณสุข
 • เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) ใช้ติดตั้งบนรถยนต์ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ชนิด 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ การขับเคลื่อนด้วยระบบขับตรง
 • การสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 โวลต์
 • มีเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ชนิดไร้สายหรือมีสาย ถ้าเป็นชนิดมีสายต้องมีสายเชื่อมต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยมีระบบเปิด-ปิด เครื่องยนต์ และสารเคมีทั้งสองระบบ
 • หัวฉีดพ่นสามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบไม่น้อยกว่า 180 องศา และตามแนวตั้งไม่น้อยกว่า 90 องศา
 • มีหัวฉีดพ่นไม่น้อยกว่า 2 หัวพ่น ทำจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สามารถควบคุมการหมุน โดยใช้ระบบควบคุมการหมุนแบบอัตโนมัติด้วยระบบรีโมทคอนโทรล เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองสารเคมีของผู้พ่น
 • สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 25 ลิตร/ชั่วโมง
 • ขนาดของเม็ดฝอยละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน วัดที่อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 25 ลิตร/ชั่วโมง วัดที่ระยะ 8 เมตร จากหัวพ่น
 • ถังบรรจุสารเคมีทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร สามารถถอดแยกออกจากตัวเครื่องได้อย่างอิสระ
 • ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทน ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
 • มีระบบน้ำล้างเพื่อทำความสะอาดท่อพ่นน้ำยาเคมีและหัวพ่นสารเคมี ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
 • ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
 • คุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 6 และข้อ7 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันในประเทศที่เกี่ยวกับหน่วยงานสาธารณสุข หรือต่างประเทศที่มีหน้าที่ตรวจสอบ มาแสดง 13. รับประกันคุณภาพเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า

รูปแบบการใช้งานเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ BIO X3 SERIES

 • เครื่องยนต์ (Briggs Stratton) กำลัง 13.5 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ มีความแข็งแรงคงทน มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์ของ U.S.A. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
 • ระบบปั๊ม Root Blower ให้ปริมาณลมแบบขับตรง ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงาน ด้วยรอบที่ต่ำ แต่ให้ปริมาณอากาศที่สูง จึงทำให้เครื่องยนต์มีอายุการทำงาน ที่ยาวนาน และช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษา
 • ระบบรีโมทคอนโทรล มีสายความยาว 5 เมตร สามารถควบคุม – การเปิด-ปิดเครื่อง พร้อมทั้งควบคุมการหมุนของหัวพ่น – การเปิด-ปิด น้ำยาเคมี และระบบน้ำล้าง – การปรับอัตราการไหล – การเปิด-ปิด อุปกรณ์ส่องสว่าง
 • หัวพ่น ออกแบบเป็น ชนิด 2 หัวพ่น สามารถปรับหมุนได้ทางแนวราบ 230 องศา และทางแนวตั้ง 135 องศา และได้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง เพื่อส่องทิศทางการลอยของละออง
 • ถังบรรจุสารเคมี ผลิตจากวัสดุสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนการกัดกร่อนของสารเคมีและตัวทำละลายอื่นๆ มีสเกลวัดระดับปริมาณ สารเคมีในถัง ตัวถังยึดกับแท่นเครื่อง ซึ่งสามารถถอดถังจากแท่นเครื่อง ได้อย่างอิสระ ขนาดถังบรรจุ 70 ลิตร
 • ระบบ Fahs หรือระบบน้ำล้าง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่อช่วยล้างระบบท่อส่งสารเคมี และหัวพ่นสารเคมีที่ตกค้าง ทำให้ช่วยยืดอายุระบบท่อส่งสารเคมี และหัวพ่นสารเคมี ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ขนาดถังบรรจุ 10 ลิตร
 • ระบบโครงสร้างติดตั้งระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ ไว้ 8 จุดเพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน โดยไม่ต้องเจาะติดกับรถยนต์

รายการประจำเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ BIO X3 SERIES

 1. เครื่องมือซ่อมบำรุง จำนวน 1 ชุด
 2. อะไหล่สำรอง จำนวน 1 ชุด
 3. กรวยน้ำยาเคมีชนิดมีตะแกรงกรอง จำนวน 1 อัน
 4. กรวยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีตะแกรงกรอง จำนวน 1 อัน
 5. คู่มือพร้อมรายการพาสอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ BIO X3 SERIES

เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULVยี่ห้อ BIOX รุ่น X3 SERIES
คุณสมบัติเครื่องเครื่องพ่นสารเคมี ระบบฝอยละอองละเอียด ULVชนิด 2 หัวพ่น
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 1 สูบ
กำลังเครื่อง13.5 แรงม้า (Briggs Stratton )
ระบบสตาร์ทสตาร์ทด้วยระบบอิเล็กทริก แบบอัตโนมัติ
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมแปร์
ปริมาณความเร็วลม6.5 ลบ.เมตร/นาที แรงดัน 0.4 บาร์
วัสดุถังบรรจุสารเคมีผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและไม่เป็นสนิม
วัสดุถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงคงทน
ระบบควบคุมรีโมทคอนโทรล
ถังบรรจุน้ำยาเคมีขนาดบรรจุ 70 ลิตร
ขนาดถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง6 ลิตร
ขนาดถังน้ำล้างทำความสะอาดท่อพ่นและหัวฉีด10 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำยาเคมี0-60 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง2 2 ลิตร/ชั่วโมง
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)96x130x110 เซนติเมตร
น้ำหนักเครื่อง(เปล่า)190 กิโลกรัม