บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100%

รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL 1% SG สามารถป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอยภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100%

สารสำคัญ : TEMEPHOS 1 % W/W

TEMECAL เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกยุงพร้อมใช้สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทราย เพื่อใช้ควบคุมกำจัดลูกยุง ใช้ได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกที่มีการเเพร่พันธ์

TEMECAL จะทำลายวงจรชีวิตของยุงโดยฆ่าตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนที่จะโตเป็นยุงเต็มวัย

วิธีใช้เทมีคอล 1% เอสจี

สำหรับถังน้ำ แจกันดอกไม้ให้ใช้ทราย TEMECAL 10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร
สำหรับสระน้ำ บ่อน้ำและท่อระบายน้ำให้ใช้ทราย TEMECAL 5-10 กิโลกรัมต่อพื้นผิวที่เป็นวงกว้างหนึ่งเฮคเตอร์

วิธีแก้พิษเบื้องต้นเทคนิคเทมีคอล 1% เอสจี

– หาก ทรายกำจัดลูกน้ำ ถูกผิวหนังต้องล้างออกด้วยน้ำสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
– หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการ ละคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบพบแพทย์
-หากกลืนกิน ทรายกำจัดลูกน้ำ ทำให้อาเจียนโดยน้ำ 2 แก้ว และทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย TEMECAL1% SG