ENRICHFOGGERTHAILAND

ปุ่มเมนูคลิก

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไมเบ็กซ์

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไมเบ็กซ์

  • ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ แมลงวัน แมลงบินชนิดต่างๆรวมถึงแมลงคลานเช่น แมลงสาบ เรือด หมัด เป็นต้น
  • เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสูตรน้ำ และสูตรน้ำมันประกอบด้วยสารออกฤทธ์ กลุ่มไพรีทรอยด์ ชื่อเดลต้าเมทริน (DELTAMETRIN) ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อแมลงทุกชนิด ใช้ได้ดีในกรณีที่แมลงดื้อต่อสารในกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ในปริมาณน้อย ปลอดภัยต่อ คน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
  • ได้ผ่านการวิจัยแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถกำจัดแมลงได้ทุกสถานที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สถานที่ประกอบอาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ
  • มิติใหม่แห่งการกำจัดยุงและแมลงร้ายยุคใหม่ สามารถแก้ปัญหาอย่างได้ผลและทรงประสิทธิภาพอีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • และสิ่งแวดล้อมเพราะMibex เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงร้ายที่มีผู้ใช้ให้ความเชื่อถือและเป็นที่นิยมอย่าง แพร่หลาย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal Foging) สามารถใช้ควบคุมและกำจัดยุงรวมทั้งแมลงร้ายได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติพิเศษผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไมเบ็กซ์

สำหรับ Technical Grade : Rat Acute Oral : LD50 =6,000 mg/Kg Rabbit Acute DermalLD50 >2,000 mg/Kg สำหรับสารละลายที่ใช้ 1% Rat Acute Oral : LD50 =20,000 mg/Kg Acute DermalLD50 >10,000 mg/Kg เป็นสารออกฤทธ์ฆ่าแมลง จัดอยู่ในกลุ่มไพริทรอยด์สังเคราะห ์ สามารถผสมได้กับน้ำหรือน้ำมัน มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้ดี มีพิษสูงออกฤทธ์เร็วฆ่าแมลงได้ทุกชนิด และไม่ทำให้เกิดพิษตกค้าง มีความปลอดภัยสูงต่อคน พืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองไม่สะสมในร่างกาย สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นสเปรย์ (SPRAYER) เครื่องพ่นละออง (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (FOGGING) ไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อน รอยด่างต่อผิวสัมผัส ผ่านการทดสอบจากองค์การอนามัยโลก และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข วิธีการเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุ ซึ่งปิดฝาแน่น และเก็บในที่สภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามเก็บในที่ร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศา C ภาชนะบรรจุ บรรจุในขวดโลหะ ขนาด 1 ลิตร และถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ทะเบียน อย.วอส. 264/2548 วิธีการใช้ สำหรับแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน อัตราส่วนผสมน้ำ (1:299) ฉีดพ่นในอัตราส่วน 25มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร สำหรับแมลงคลาน เช่นแมลงสาบ มด ผสมน้ำ 1:99 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีการพ่นแบบหมอกควัน ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ในอัตราส่วน 1:399 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อ ปริมาตร ของห้อง 1 ตารางเมตร หรือ 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่ คำเตือน 1. ห้ามรับประทาน 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังไม่ให้เข้าตา ปาก จมูก 3. หลังจากการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ 4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย 5. ขณะทำการฉีดพ่นในอาหารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณพื้นที่ จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท 6. ภาชนะบรรจุ Mibex เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่น และห้ามนำไปเผาไฟ 7. ห้ามทิ้ง หรือล้างภาชนะอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ 2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ 3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 4. หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของวัตถุอันตราย Mibex

ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไมเบ็กซ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ ไมเบ็กซ์ (MIBEX)
ชื่อทางเคมี Deltamethrin 2.5% W/V EC
กลุ่มสาร ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid)
ประโยชน์ กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ และแมลงต่างๆ
เลขที่ อย. วอส. 560/2549

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไมเบ็กซ์

วีดีโอเครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOGGER TH-160