ENRICHFOGGERTHAILAND

ปุ่มเมนูคลิก

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ

สารสำคัญ

cypermethrin 25% W/V EC

ประโยชน์

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

  • สำหรับกำจัดแมลงบิน ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นใน อัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
  • สำหรับกำจัดแมลงคลาน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ 1 ส่วนแล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่น ตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อน ของแมลงทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรง เรือนอุตสาหกรรมอาหารให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิว ที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน

ประโยชน์การใช้งานใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง มด แมลงสาบ รวมถึงแมลงรบกวนในเคหสถานอื่นๆ
สารออกฤทธิ์เดลทาเมทริน (deltamethrin) 2.5 % W/V EC
กลุ่มสาร

ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Pyrethroids)

ผลกระทบต่อแมลงจะมีผลต่อระบบโดยตรงต่อประสาทของแมลง ทำให้ชักเกร็ง และตายในที่สุด
สามารถใช้กับ        เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่น ULV หรือฉีดพ่นพื้นผิวได้
บรรจุขวดละ 1 ลิตร
วิธีผสม การฉีดพ่นหมอกควัน

ใช้คอสตา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลให้ได้ 250 มิลลิลิตร

หรือ ใช้คอสตา 1 ลิตร ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลให้ได้ 250 ลิตร

อัตราฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 250 ลิตร ต่อพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร

วิธีผสม การฉีดพ่น ULV

ใช้คอสตา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 50 มิลลิลิตร

หรือ ใช้คอสตา 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 50 ลิตร

อัตราฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 50 ลิตร ต่อพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร

วิธีผสม การฉีดพ่นพื้นผิว

ใช้คอสตา 12 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร

หรือใช้คอสตา 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 83 ลิตร

อัตราการฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 24 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 83 ลิตร ต่อพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร

ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วิธีเก็บรักษาเก็บให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และเปลวไฟ
คำเตือน

ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเท่านั้น (ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีก่อนใช้งาน)

1. ใช้อย่างระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา ปาก จมูก หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง

2. หลังจากใช้งานคอสตาเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย ก่อนดื่มน้ำ,อาหาร หรือ สูบบุหรี่

3. เมื่อมีอาการระคายเคือง ผื่นขึ้น หรือ อาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากหรือเอกสารแนบของเคมีคอสต้า

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน