บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โฟกัสต้า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง แอ๊กซอร์บ เดลต้าเมทริน 2.5% สามารถฉีดพ่นในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ก่อนพ่นให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิว ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โฟกัสต้า

โฟกัสต้า (FOGUSTA) ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดยุง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่ 
โฟกัสต้า ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่พิเศษสำหรับกำจัดแมลงบิน โดยเฉพาะยุง, แมลงวัน ที่สามารถออกฤทธิ์ทั้งการฆ่า น๊อค ได้อย่างรวดเร็วและต่อต้านการดื้อยาของแมลง ด้วยสารออกฤทธิ์ 3 ตัว คือ Deltamethrin, S-bioallethrin และ Piperonyl butoxide โดยใช้การฉีดพ่นแบบละอองฝอย (ULV) และแบบหมอกควัน (Fogging)

ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์
– Deltamethrin 0.5% w/v
– Piperonyl botoxide 10% w/v
– S-bioallethrin 0.75% w/v

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง
– ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน (Thermal Fogging)
ใช้ โฟกัสต้า จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 7 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
– ใช้ฉีดพ่นสำหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV)
ใช้ โฟกัสต้า จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำหรือน้ำมันโซล่าให้ได้ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นฝอยละเอียด ในอัตราส่วน 12.5 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

วิธีเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โฟกัสต้า

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โฟกัสต้า