บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา กำจัดแมลงได้ทั้งแมลงบินและแมลงคลานหลายชนิด แมลง ในบ้านเรือน เขตอุตสาหกรรม พื้นที่สาธารณสุข พื้นที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น มด แมลงสาบ แมลงวัน ตัวเรือด ยุง หมัด แมงมุม ด้วงดำ(ด้วงขี้ไก่) และไร ในสัตว์ปีก ออกฤทธิ์ knockdown เพียง 30 นาที และแมลงตาย ภายใน 24 ชั่วโมง กำจัดแมลงได้รวดเร็วและคงฤทธิ์นาน ใช้งานง่ายได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ไม่ควร ฉีดพ่นโดยตรง ถึงแม้มีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำาต่อมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ เฟนโดน่า ได้รับมาตรฐาน HACCP และการยอมรับ จาก WHO ในการกำาจัดยุง เพื่อป้องกันการเกิดใข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย และนำไปชุบมุ้งป้องกันยุงได้

สารออกฤทธิ์ Alphacypermethrin 10% w/v SC

การจัดเก็บ

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์ เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง

ระยะเวลาเก็บ: 60 เดือน

มาตรการปฐมพยาบาล

คําแนะนําทั่วไป: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป: ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา: ล้างตาด้วยนํ้าไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป: บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 – 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์: อาการ: อาการและผลกระทบต่างๆที่สำคัญที่สุดเท่าที่ทราบได้อธิบายไว้ในการทำฉลากแล้ว (ดูหัวข้อที่ 2) และหรือในหัวข้อที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน

ประโยชน์การใช้งานใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง มด แมลงสาบ รวมถึงแมลงรบกวนในเคหสถานอื่นๆ
สารออกฤทธิ์เดลทาเมทริน (deltamethrin) 2.5 % W/V EC
กลุ่มสาร

ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Pyrethroids)

ผลกระทบต่อแมลงจะมีผลต่อระบบโดยตรงต่อประสาทของแมลง ทำให้ชักเกร็ง และตายในที่สุด
สามารถใช้กับ        เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่น ULV หรือฉีดพ่นพื้นผิวได้
บรรจุขวดละ 1 ลิตร
วิธีผสม การฉีดพ่นหมอกควัน

ใช้คอสตา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลให้ได้ 250 มิลลิลิตร

หรือ ใช้คอสตา 1 ลิตร ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลให้ได้ 250 ลิตร

อัตราฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 250 ลิตร ต่อพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร

วิธีผสม การฉีดพ่น ULV

ใช้คอสตา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 50 มิลลิลิตร

หรือ ใช้คอสตา 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 50 ลิตร

อัตราฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 50 ลิตร ต่อพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร

วิธีผสม การฉีดพ่นพื้นผิว

ใช้คอสตา 12 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร

หรือใช้คอสตา 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 83 ลิตร

อัตราการฉีดพ่น

ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 24 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 83 ลิตร ต่อพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร

ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วิธีเก็บรักษาเก็บให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และเปลวไฟ
คำเตือน

ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเท่านั้น (ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีก่อนใช้งาน)

1. ใช้อย่างระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา ปาก จมูก หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง

2. หลังจากใช้งานคอสตาเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย ก่อนดื่มน้ำ,อาหาร หรือ สูบบุหรี่

3. เมื่อมีอาการระคายเคือง ผื่นขึ้น หรือ อาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากหรือเอกสารแนบของเคมีคอสต้า

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ไบตรอน