บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง อีเล็กซ่า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง แอ๊กซอร์บ เดลต้าเมทริน 2.5% สามารถฉีดพ่นในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ก่อนพ่นให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิว ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง อีเล็กซ่า

ชื่อสามัญ : Deltamethrin 1% w/w  ( เดลต้าเมทริน 1 % )

กลุ่มสารเคมี : ไพรีทรอยด์สังเคราะห์

อีเล็กซ่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มีผลการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงสำหรับกำจัดยุง

  • โดยวิธีพ่นหมอกควัน( Fogging ) : ใช้อีเล็กซ่า ในอัตรา 1 ลิตร เติมน้ำมันโซล่าอัตราส่วน 100 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100ตารางเมตร
  • โดยวิธีพ่นละอองฝอย ( ULV ) : ใช้อีเล็กซ่า  ในอัตรา 1 ลิตร เติมน้ำในอัตราส่วน 20 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100ตารางเมตร

ขนาดการบรรจุ 1 ขวดบรรจุ 1 ลิตร , 1 กล่อง บรรจุ 12 ขวด

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง อีเล็กซ่า

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โฟกัสต้า