ENRICHFOGGERTHAILAND

ปุ่มเมนูคลิก

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ลีโอน่า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง แอ๊กซอร์บ เดลต้าเมทริน 2.5% สามารถฉีดพ่นในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ก่อนพ่นให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิว ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง สการ์เล็ตต์ (SCARLETT)

สการ์เล็ตต์ (SCARLETT) ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดยุง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่ สการ์เล็ตต์ (SCARLETT) ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่พิเศษสำหรับกำจัดแมลงบิน โดยเฉพาะยุง, แมลงวัน ที่สามารถออกฤทธิ์ทั้งการฆ่า น๊อค ได้อย่างรวดเร็วและต่อต้านการดื้อยาของแมลง ด้วยสารออกฤทธิ์ 3 ตัว คือ Deltamethrin, S-bioallethrin และ Piperonyl butoxide โดยใช้การฉีดพ่นแบบละอองฝอย (ULV) และแบบหมอกควัน (Fogging) ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ : – Deltamethrin 0.5% w/v – Piperonyl botoxide 10% w/v – S-bioallethrin 0.75% w/v

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

– ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน (Thermal Fogging) ใช้ สการ์เล็ตต์ จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 7 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร – ใช้ฉีดพ่นสำหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ใช้ สการ์เล็ตต์ จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำหรือน้ำมันโซล่าให้ได้ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นฝอยละเอียด ในอัตราส่วน 12.5 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
วิธีเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

ผ่านการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข​

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ลีโอน่า

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง โฟกัสต้า