บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ทอร์นาโด-ฟอร์เต้

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ทอร์นาโด-ฟอร์เต้ เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน และพ่นฝอยละอองละเอียด ULV เพื่อกำจัดยุง และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

รายละเอียดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ทอร์นาโด-ฟอร์เต้

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ทอร์นาโด-ฟอร์เต้เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน และพ่นฝอยละอองละเอียด ULV เพื่อกำจัดยุง และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค K เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีสาร Lambda-cyhalothrin เป็นสารหลัก และมีสาร Piperonyl butoxide Tetramethrin เป็นสารเสริมฤทธิ์ และประกอบด้วยสารเสริมฤทธิ์ ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดยุง และแมลงได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถช่วยในการป้องกัน การดื้อยาของแมลง ในสารเคมีชนิดอื่น W เป็นผลิตภัณฑ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

  • Lambda-cyhalothrin ……………1% w/v
  • Tetramethrin……… .4% w/v
  • Piperonyl Butoxide.. .5%w/v

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ทอร์นาโด-ฟอร์เต้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง กรณีใช้ในห้องครัวหรืออุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ออกจากพื้นที่ฉีดพ่น

สำหรับการฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงคลาน เช่นมด แมลงสาบ ใช้ทอร์นาโด-ฟอร์เต้ 1 มล. ต่อน้ำ 19 มล. นำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่น 40 มล. ต่อพื้นที่ 1 ตรม.

วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

มาตรการปฐมพยาบาล

การหายใจ: นำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ และให้ใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าจำเป็น

การสัมผัสทางผิวหนัง หลังจากการสัมผัสผิวหนัง หากเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออก แล้วล้างรีบผิวหนังด้วยน้ำสบู่ ทันที

การสัมผัสทางตา: ให้รีบล้างตาด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาทีโดยเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่าน

การรับประทานเข้าไป ห้ามทําให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์

คําเตือน

  1. ห้ามรับประทาน
  2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมีให้เข้า ตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
  3. หลังจากพ่น ทอร์นาโด-ฟอร์เต้ อีซี เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่และ ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
  4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
  5. ขณะทำการฉีดพ่น ทอร์นาโด-ฟอร์เต้ อีซี ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น

 

ผ่านการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข​

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ทอร์นาโด-ฟอร์เต้

วีดีโอผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ทอร์นาโด-ฟอร์เต้