บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

ENRICHFOGGERTHAILAND

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ดาต้าไซด์

เครื่องพ่นหมอกควัน VECTRON TF35 เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเบาและทนทาน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้นับ 10 ปี เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดยุง แมลงวัน แมลงคลาน แมลงศัตรูพืช และแมลงพาหะนำโรคร้ายนานาชนิดในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สวนผักผลไม้ ไร่นา และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล โรงเรียน โกดังสินค้า โรงแรม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ดาต้าไซด์

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ : เดลทาเมนริน (Deltamethrin) 2% W/V EC

สำหรับกำจัดยุงและแมลงบินต่างๆ
  • มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
  • ออกฤทธิ์ทันทีสัมผัสตัวแมลง และมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารกำจัดแมลงชนิดอื่น
  • ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่
สำหรับการกำจัดยุงลาย โดยใช้วิธีพ่นแบบหมอกควัน : ใช้ ผลิตภัณฑ์ ดาต้าไซด์ อัตรา 1 มิลลิตร เติมน้ำมันโซล่าให้ได้ 200 มิลลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

สำหรับการกำจัดยุง โดยใช้วิธีพ่นแบบฝอยละเอียด (ULV)

ใช้ ผลิตภัณฑ์ ดาต้าไซด์ อัตรา 1 มิลลิตร เติมน้ำมันโซล่า หรือน้ำให้ได้ 20 มิลลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องการผลิต
ขนาดบรรจุ : กล่องละ 12 ขวด (บรรจุ 1 ลิตรต่อ ขวด)

โบรชัวร์เครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOGGER TH-160 

วีดีโอเครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOGGER TH-160